Zorg Tandarts angst

Gepubliceerd op 26 juli 2013 | door admin

Angst voor de tandarts

Tandartsangst is een diepgeworteld probleem. Maar liefst 80% van de Nederlandse volwassenen zegt bang te zijn om een tandarts te bezoeken. Naar schatting zijn er tussen de 500.000 en 800.000 mensen in Nederland met extreme tandartsangst. Deze angst is zo groot dat zij het halfjaarlijkse bezoek aan de tandarts blijven uitstellen.

Bij de Nederlandse kinderen is tandarts angst minder groot. Onderzoek laat zien dat ongeveer 15% bang is voor een tandartsbehandeling en dat 6% extreme angst vertoont. Uitstellen van de controle heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het gebit, op termijn zullen er problemen ontstaan aan de tanden, kiezen en het tandvlees. De angst komt meestal voort uit het geluid van de boor en de pijn van de verdoving en de behandeling.

Er zijn grofweg drie manieren te benoemen waardoor tandartsangst ontstaat:

– eigen negatieve ervaringen, vaak in de jeugd, bijv. de schooltandarts
– zogenaamde model-leren, waarbij kinderen de angst van ouders overnemen
– angstaanjagende verhalen van familie, vrienden of gelezen in kranten/tijdschriften

Wanneer deze angst groot genoeg is, loopt de persoon het risico terecht te komen in een vicieuze cirkel, waarbij angst zorgt voor vermijding, vermijding zorgt voor achteruitgang van het gebit, vervolgens voor een negatieve gedachtegang (“nu is het écht mis met mijn gebit”) en uiteindelijk weer voor meer angst. Psychosociale problemen (schaamte) als gevolg van achteruitgang van het gebit spelen ook vaak een rol.

Tips om angst vroegtijdig te voorkomen

– Angstpreventie begint in de kinderleeftijd. Heeft u kinderen, neem uw kind dan op jonge leeftijd mee naar de tandarts. Hoe eerder kinderen wennen aan de tandarts, hoe kleiner de kans is dat er later angst ontstaat.
– Voor jonge kinderen is het goed als één van de ouders tijdens de controle of behandeling aanwezig is. Oudere kinderen kunnen proberen het zelf te doen, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen.
– Blijft u als ouder bij de behandeling, bemoei u hier dan niet mee. Laat zoveel mogelijk over aan de tandarts.
– Heeft uw kind zich flink gehouden tijdens de behandeling? Dan mag daar uiteraard een beloning tegenover staan!

Ziet u ook op tegen een bezoek aan de tandarts?
Bedenk u eerst dat de tandheelkunde de afgelopen tijd niet stil heeft gestaan. De behandelingen zijn geavanceerder geworden, de gebruikte materialen verfijnder. De horrorverhalen van vroeger zijn verleden tijd. Stel ondanks uw angst het bezoek aan de tandarts niet te lang uit. Uw gebit gaat achteruit, waardoor de kans op complexere behandelingen groter wordt.

Tegenwoordig zijn er ook tandartspraktijken waar men zich onder narcose kan laten behandelen. Doordat de behandeling niet bewust wordt meemaakt kan een narcose behandeling uitkomst bieden voor angstpatiënten.

Tags:


Over de auteurGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑